01.09.2020

ENGIE

KIZLARI YERBİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞE ÇALIŞMAYA TEŞVİK

PROJESİ’NE YERMAM DESTEĞİ

Yönetim Kurulumuz, Maden Jeologları Derneği’nin Türkiye ayağını yürüttüğü ENGIE Kızları Yerbilimleri ve Mühendisliğe Çalışmaya Teşvik Projesi’ne destek verme kararı aldı. Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Hammadde Birliği (EIT RawMaterials)’nin sponsorluğunda, 26 Avrupa kurumu tarafından desteklenen ve Avrupa Jeologar Birliği Federasyonu (EFG)’nun uygulayıcısı olduğu ENGIE Projesi ile orta okul çağındaki kız çocuklarına yönelik olarak bir çok faaliyet gerçekleştirilecektir.

Yerbilimlerinde özellikle maden arama ve üretim aşamalarında cinsiyet eşitsizliğinin olduğu malumlarıdır. İş hayatının tüm kesimlerinde, eğitim, araştırma ve üretim sektörlerinde erkeklerin yarattığı kalıplar hakimdir. Bununla birlikte, araştırmalar farklı ekiplerin daha yaratıcı ve yenilikçi olduğunu göstermektedir. Kadınların hammaddeyle ilgili endüstrilere katılımı bu nedenle gereklidir ve iş stratejisinin bir unsuru olarak düşünülebilir. Özellkle halkla ilişkileride büyük sorunların yaşandığı ülkemizde kadın duyarlılığının devreye girmesi sektör açısından olumlu olacaktır.

ENGIE Projesi, 26 Avrupa Kurumunun işbirliği ile hazırlanmış ve uygulamaya konmuş olan, 13-18 yaş arasındaki kızlara yönelik bir bilinçlendirme ve yerbilimlerine yönlendirme projesidir. Projeninin sponsoru, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Hammadde Birliği (EIT RawMaterials)’dir. Projeyi gerçekleştirecek kurumlar arasında Zagreb, Miskolç ve Lulea Üniversiteleri, İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi ve La Palma Araştırma Merkezi ve Türkiye’den Maden Jeologları Derneği (MJD)’nin de üyesi olduğu Avrupa düzeyinde profesyonel örgüt olan Avrupa Jeologlar Federasyonu (EFG) bulunmaktadır.

EFG, Avrupa çapındaki 20 ulusal üyesi ile 20’den fazla Avrupa ülkesindeki projenin ana uygulayıcısıdır. Projenin Türkiye’deki paydaşı, EFG’nin üyesi olan Maden Jeologları Derneği (MJD) olup, MJD Kadın Kolları Başkanı sayın Yonca YILDIRIM ÇÖRTENLİOĞLU tarafından yürütülmektedir.

Projenin amacı, 13-18 yaş aralığındaki kızların jeoloji bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinlerine ilgi duymasını sağlamaktır. Proje diğer yandan cinsiyet dengesini iyileştirme amacı taşımaktadır. Kariyer kararları genellikle 13-18 yaş aralığında verildiği için, hedef kitle olarak özellikle ortaokul kız öğrencileri seçilmiştir. 

Ocak 2020’de başlamış olan proje için uluslararası bir işbirliği ağı kurulmuş olup, üç yıl boyunca farkındalık yaratma stratejisi ile bir dizi somut eylem gerçekleştirilecektir. Bu eylemler içinde, aile içi etkinlikler, maden ziyaretleri, okul kulüpleri ile işbirlikleri, mentorlük programları, açık hava programları, yayın ve ödüllendirme etkinlikleri, branş öğretmenlerine kurslar ve eğitim materyalleri üretimi bulunmaktadır.

Proje kapsamında özellikle orta okulda okuyan kız öğrencilere ve branş öğretmenelerine yönelik olarak bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması kapsamında, bir yandan okullardaki öğretmen ve öğrencilere ulaşılırken, diğer yandan orta okul düzeyinde kız çocuğu olan ebeveynler ile işbirliği yapılmıştır.

Projeninin bu aşaması iki etkinlikten oluşmaktadır. Birincisi, 10 yaşından büyük öğrencilere jeoloji ve günlük hayatımız ile ilgili görsel sunulacak ve öğrencilerle konu ile ilgili interaktif iletişim kurulacaktır. İkinci etkinlikte ise; yörede açılması planlanan bir maden için; 14-19 yaş arasındaki öğrencilerin şirket, yöre halkı ve yerel otorite olarak üç gruba ayrıldığı ve görüşlerini paylaştığı (tartıştığı) bir münazara yapılması planlanmaktadır.


EFG - MJD ENGIE Projesi ile ilgili dosyaları aşağıdaki linkten görebilirsiniz/indirebilirsiniz

Gözlerini Aç! Dünyanı Aç

Yan Tarafta Bir Maden