04.06.2021


Sayın Üyelerimiz,

Birliğimizin 21.05.2021 tarihli 45 nolu Yönetim Kurulu kararı gereği ikinci olağan Genel Kurul’un 22 Haziran 2021 Salı saat 10:00’da çoğunluk toplanamaması durumunda 29 Haziran 2021 Salı günü saat 10:00’da yapılmasına karar verilmiştir. Genel kurulun yapılacağı adres ve gündem aşağıda verilmiştir. Genel kurulumuza katılmanızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımla,

                                                                                              
                                                                                               

Halit Semih DEMİRCAN

 YERMAM Yönetim Kurulu Başkanı

 

Genel Kurul Adresi: MTA İhsan Ruhi Berent Salonunda (MTA Genel Müdürülüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06530 Çankaya/ANKARA)

Genel Kurul Gündemi
1‐ Açılış ve Saygı Duruşu 
2‐ Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazman’dan oluşan Divan Heyeti’nin kurulması 
3‐ Başkanın Konuşması 
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması 
5- Denetim Raporunun okunması 
6- Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ibrası 
7- İktisadi işletme kurulması 
8- Türkiye ön isminin alınması
9- Kamu yararına kurum statüsü için başvuru yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi
10- Yönetim Kurulu üyelerinin Birlik adına görevlendirildiklerinde masraflarının Birlik tarafından ödenmesi 
11‐ Yeni Yönetim Kurulu ve Yeni Denetim Kurulu için asil ve yedek üyelerin seçilmesi 
12‐2022, 2023 ve 2024   bütçelerinin görüşülmesi ve Yönetim Kuruluna harcama yetkisinin verilmesi 
13‐Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi 
14‐Dilek ve temenniler.