15.12.2020

MJD AB

Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Proje Teklifi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından STK’lar, Belediyeler, Kalkınma Ajansları ve Üniversitelere açık olarak, EuropeAid/167108/ID/ACT/TR referans numarası ile “Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı” (Promoting Decent Future Of Work Approach With A Focus Of Gender Equality Grant Scheme) açıklanmıştır.

Programın özel hedefi “Geleceğin insana yakışır işleri kapsamında ve cinsiyet eşitliği odaklı olarak mevcut ve potansiyel iş gücünün istihdamının ve istihdam edilebilirliğinin desteklenmesi” olarak açıklanmıştır. Çağrıda programın hedef kitlesi olarak; işsizler, işverenler, çalışanlar ve öğrenciler gösterilmiştir.

Maden Jeologları Derneği’nin amaçları arasında “yeraltı kaynaklarımızın verimli ve maksimum yarar elde edecek şekilde işletilmesinde insan kaynağımıza uluslararası yetkinlik kazandırılması” da bulunmaktadır. Bu nedenle Dernek Yönetim Kurulu; hedef kitlesi maden jeolojisi alanında çalışan/okuyan %60’ı kadın olan jeoloji mühendisi ve jeoloji mühendisliği öğrencilerine, uluslararası düzeyde yetkinlik eğitimi verilmesini amaçlayan bir teklifle müracaat etme kararı almıştır.

Planlanan eğitime iştirak edecek katılımcıların CRIRSCO ve UMREK standartlarında yetkinlik kazanacak alt yapıya sahip olmalarına ve bu doğrultuda uzmanlaşmalarına imkan sağlanacaktır. Katılımcılara uluslararası düzeyde, konusunda uzman kuruluşlar tarafından “arama, veri tabanı yönetimi (database management) ve kaynak modelleme” konularında eğitim verilmesi planlanmıştır. Katılımcılar bu alanlardan birinde eğitim alabileceklerdir. Program kapsamında saha ziyaretleri de bulunmaktadır.

MJD AB Başvuru Formu'nu aşağıdaki linkten görebilirsiniz/indirebilirsiniz

MJD AB Proje Başvuru Formu