MJD AB PROJESİ

15.12.2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından çağrıya çıkılan “Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı” na teklif veren Maden Jeologları Derneği’ne destek verilmesine karar verilmiştir. Proje kapsamında MJD ve 30 jeoloji mühendisi (10 MTA personeli, 10 çalışan, 10 çalışmayan) ve 30 öğrencisinin (10 ODTÜ, 10 HÜ, 10 Ankara Üniversitesi), arama, veri tabanı yönetimi ve kaynak tahmini konula

EFG - MJD ENGIE Projesi

01.09.2020

1 Eylül 2020 tarihinde Yönetim Kurulunda alınan kararla MJD’nin EFG (Avrupa Jeologlar Birliği) ile birlikte gerçekleştirdiği ENGIE etkinliğine YERMAM olarak destek verilmektedir.

MİSGEP

23.07.2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın AB ile birlikte yürüttüğü, Madenlerde İş sağlığı ve Güvenliği projesi olan MİSGEP’e STK olarak yer almaya, bunun için ilgili Bakanlıkla irtibat kurulması kararı alınmıştır (Karar Tarihi 23.07.2020).

MADEN TEK 2020

15.01.2020

Madencilik Türkiye Dergisinin düzenlediği “Maden TEK 2020” kısa adı ile bilinen, “İleri Maden Teknolojileri Fuarı”na destek vermektedir (Karar tarihi 15.1.2020). 21-22 Nisan 2020’de yapılması planlanan etkinlik, pandemi nedeni lle ertelenmiştir.

madenprofesyonelleri.com

Madencilik Türkiye dergisi tarafından hayata geçirilen ve halkımızı bilimsel ve resmi veriler ışığında, doğru ve sade şekilde madencilik hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan www.madenprofesyonelleri.com web sitesi YERMAM olarak desteklenmektedir.