ADI TARİH ZAMAN YER ÜCRET KONUŞMACILAR
UMREK Raporlama Kodu Standartları ve Yetkin Kişilik 14.02.2019 - ANKARA - Ahmet ŞENTÜRK, Bayram ARTUN, İbrahim GÜNEY, Arda ARCASOY, Nuri CEYHAN
Maden Kaynak Tahmini-1 Veri Hazırlama 15.02.2019 - ANKARA - Mesut SOYLU, Erdem YETKİN
Maden Arama Programlarında Kalite Güvence/Kalite Kontrol (KG/KK)) (QA/QC) Prensipleri ve Teknikleri 30.03.2019 - ANKARA - Mesut SOYLU, Erdem YETKİN
Maden Kaynak Tahmini-2 Jeolojik Modelleme 25.05.2019 ANKARA - Yusuf Ziya ÖZKAN, Mehmet Ali AKBABA
Maden Arama Programlarında Kalite Güvence/Kalite Kontrol (KG/KK)) (QA/QC) Prensipleri ve Teknikleri 01.07.2019 - ANKARA - Mesut SOYLU, Erdem YETKİN
Maden Kaynak Tahmini-3 Blok Model ve Bloklara Değer Atama 07.12.2019 - ANKARA - Yusuf Ziya ÖZKAN, Mehmet Ali AKBABA
Maden Kaynak Tahmini-4 Model Doğrulama Kaynak Sınıflama ve Raporlama 01.02.2020 - ANKARA - Yusuf Ziya ÖZKAN, Mehmet Ali AKBABA
Proje Değerlendirme Genel Prensipler ve Uygulama 18.06.2020 - Webinar - Bayram ARTUN
Late Senozic Post-Subduction Tectonic, Magmatic and Metallogenic Evolution Of the Anatolide-Tauride Orogenic Belt, Turkey 23.06.2020 - Webinar - Dr. Fabien RABAYROL
UMREK Yetkin Kişi, Sürekli Mesleki Gelişim ve Etik 02.07.2020 - Webinar - Ahmet ŞENTÜRK, Halit Semih DEMİRCAN, Bayram ARTUN, Nuri CEYHAN
Structural Analysis of Breccias 16.07.2020 - Webinar - Anna FONSECA
Türkiye'de Altın Madenciliği 21.07.2020 - Webinar - Uğur KIZILTEPE
Yapay Zeka ve Maden Aramacılığındaki Uygulamaları 23.07.2020 - Webinar - İlkay ÇEVİK
Aramalardan Kaynak Tahminine Taşınan Riskler 11.08.2020 - Webinar - Mehmet Ali AKBABA
Maden Ruhsat Sahaları İçin Değerleme Yöntemleri 20.08.2020 - Webinar - Yusuf Ziya ÖZKAN
Yeni Enerji Çağı; Elektirikli Araçlar, Enerji Depolama Sistemleri, Gerekli Hammaddeler ve Türkiye 27.08.2020 - Webinar - Sait UYSAL
Carlin Tip Altın Cevherleşmeleri ve Türkiye'deki Varlıkları 21.09.2020 - Webinar - İlkay KUŞCU
Madencilik Sektöründe Uydu Görüntüleri Kullanımı-Uzaktan Algılama 101 13.10.2020 - Webinar - Dr. Arda ARCASOY
Etik 01.12.2020 - Webinar - Bayram ARTUN
Kamp Ölçeğinde Krom Arama Projelerinde Kullanılan Yöntemler ve Detayları 19.01.2021 2 Saat Webinar Ücretsiz Özgür SAPANCI
Krom Üretiminde Reconciliation ve Tenör Kontrol Çalışmaları 21.01.2021 2 Saat Webinar Ücretsiz Ahmet SARIKAYA