Mümin Aydın
Maden Mühendisi
Başkan
Murat Yılmaz
Jeoloji Mühendisi
Üye
Mücella Ersoy
Maden Mühendisi
Üye