Halit Semih Demircan
Maden Mühendisi
Başkan
İbrahim Güney
Jeoloji Mühendisi
Başkan Yardımcısı
Sevda Güner Kaya
Halkla İlişkiler Uzmanı
Sayman
Atiye Tuğrul
Jeoloji Mühendisi
Üye
Ahmet Şentürk
Jeoloji Mühendisi
Üye
Bahtiyar Ünver
Maden Mühendisi
Üye
Nuri Ceyhan
Jeoloji Mühendisi
Üye
Leman Çetiner
Jeoloji Mühendisi
Üye
Halim Demirkan
Maden Mühendisi
Üye