Nuri Ceyhan
Jeoloji Mühendisi
Başkan
Halim Demirkan
Maden Mühendisi
Genel Sekreter
Fırat Atalay
Maden Mühendisi
Üye
Ebru Doğutepe
Çevre Mühendisi
Üye
Ayşe Erdem
Maden Mühendisi
Üye
Beyzade Kaygısız
Jeofizik Mühendisi
Üye
Abdullah Ormancı
Jeoloji Mühendisi
Üye
Ömer Şansal Gülcüoğlu
Maden Mühendisi
Üye
Gökhan İlçe
Maden Mühendisi
Üye