20.11.2020

YERMAM

17 KASIM 2020 TARİH VE 36 NUMARALI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

Yönetim Kurulumuz, 17 Kasım 2020 tarih ve 36 numaralı toplantısında alınan kararlar aşağıda özetlenmiştir. Üyelerimize ve kamuoyuna duyururuz.

  • YERMAM’a 14 Bireysel Üye ve 2 Kurumsal üye katılmıştır. Aynı zamanda 10 üyemizin profesyonel üyeliğe geçişi karara bağlanmış bulunmaktadır.
  • 4 Aralık 2020’de, çoğunluğun sağlanamadığı takdirde, 11 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul’a gidilmesine karar verilmiştir. Gündemi; iktisadi işletme kurulması, kamu yararına kuruluş statüsü ve Türkiye ön ismi almak için başvurmak, Yönetim Kurulu ve üyelerin görevli olması halinde ödenecek ücret ve harcırah ve ödemelerin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi olacaktır.
  • Eğitim Komisyonu kurulmasına ve üyeliklerine Halim DEMİRKAN (Maden Mühendisi), Nuri CEYHAN (Jeoloji Mühendisi), Ebru DOĞUTEPE (Çevre Mühendisi), Fırat ATALAY (Maden Mühendisi) ve Beyzade KAYGISIZ (Jeofizik Mühendisi)’ın getirilmesine karar verilmiştir. Komisyona ilave aday belirlenmesi için çağrıda bulunulmuştur.
  • Kuruluş tarihimiz olan 4 Aralık 2020 günü, Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizin katılımı ile Atatürk mozolesine çelenk koyma ve şeref defterine yazı töreni, pandemi nedeni ile 30 kişi ile sınırlandırılmıştır.
  • Mart 2020 tarihine ertelenen “Maden Türkiye 2020” Fuarına YERMAM olarak aynı koşullarla katılım sağlanacaktır.
  • Profesyonel Üyelik başvurularında, başvuru sahibine referans olacak kişiler için oluşturulan formatın yürürlüğe konmasına ve profesyonel üyeliğe başvuracak adaydan UMREK ile ilgili bir değerlendirme yazısı istenmesine karar verilmiştir.
  • Üyelerimizin çektiği fotoğrafların, masa ve duvar takvimi, duvara asılacak baskı ve “YERMAM Fotoğraf Albümü 2020” hazırlanması ve baskısı için kurumsal üyelerin sponsorluğa davet edilmesine karar verilmiştir. Kurumsal üyelerimizden NETCAD’in masa takviminin sponsorluğunu üstlenme teklifi hakkında bilgi verilmiştir.
  • YERMAM tarafından tutulması zorunlu defterlerin mevzuatın izin verdiği ölçüde elektronik ortamda tutulmasına karar verilmiştir.
  • Madencilik Türkiye Dergisi tarafından yayınlanacak olan Madencilik Türkiye Rehberi 2020’ye YERMAM olarak katılmaya karar verilmiştir.