18 Kasım 2020

YERMAM OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

Birliğimizin 17 Kasım 2020 tarihli 36 numaralı toplantısında; 4 Aralık 2020 tarihinde saat:14.00’de Çankaya Parkevleri Sitesi, Reşat Nuri Caddesi, No:52 B Blok No:82 Çankaya/ANKARA adresindeki YERMAM Merkez ofisinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 11 Aralık 2020 tarihinde saat:14.00’de Beştepe Mah. Mevlana Bulvarı No:76 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Konferans salonunda Olağanüstü Genel Kurul toplanmasına karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul gündem maddeleri aşağıda sunulmakta olup; Genel Kurulumuza katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Halit Semih DEMİRCAN

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

  1. Açılış ve Saygı Duruşu
  2. Divanın Kurulu’nun Teşkil Edilmesi,
  3. Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,
  4. İktisadi İşletme Kurulması ve gerekli işlemleri yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,
  5. Kamu yararına kurum statüsü için başvurulması ve gerekli işlemleri yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,
  6. Türkiye ön ismi alınması için başvurulması ve gerekli işlemleri yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,
  7. Birlik yönetim ve denetim kurullarının başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile birlik hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
  8. Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının İmzalanması için Divan Kuruluna Yetki Verilmesi,
  9. Dilek ve Temenniler,
  10. Kapanış.