04.12.2020

ÖNDERİMİZ, ATAMIZ,
Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri olarak, kuruluşumuzun üçüncü yılında, manevi huzurunda bulunuyoruz. Madencilik alanında faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı profesyonelleri bir araya getirmek, üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek, konusunda uluslararası faaliyetlerde bulunmak üzere 2017 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş bir Birliğiz.

YERMAM madencilik profesyonelleri olarak; gösterdiğin doğrultuda, açtığın yolda, ülkülerinden aldığımız güçle ve emin adımlarla,

  • “Hammaddesini kendi işleyen, kendi ulusal sanayiini kuran”, çağdaş Türkiye’yi oluşturmak,
  • “Türkiye’nin refah düzeyini, milli gelirini, çağdaş ülkelerin seviyesinde tutmak”,
  • “Topraklarımızın altında işlenilmeden duran maden hazinelerini az zamanda işleyerek, milletimizin menfaatine açmak”
  • “Çağdaşlaşma, sanayileşme ve ekonomik gelişmenin temeli olan ülkemizi ihya edecek servetleri” aramak, ortaya çıkarmak, üretmek ve işlemek

için çalışan profesyoneller olarak bir araya geldik.

Tarihin ilk dönemlerinden bu yana yapılan madencilik faaliyetleri nedeni ile uygarlıkların beşiği olmuş vatan toprağında; “Maden Hayattır” ve “İnsanı Maden Yaşatır” düsturları ile

  • Çağın gereklerine göre,
  • Bilimsel verilerin ışığında,
  • Etik kurallar çerçevesinde,
  • Sosyal dokuya uyumlu,
  • Ekolojik dengeyi gözeterek,
  • Çevreyi korumak için her türlü önlemi alarak

evrensel değerlerle çalışmaya söz veriyoruz.

En derin, sevgi, saygı, şükran ve özlemle.

YERMAM
Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği