27 Mart 2019

YERBİLİMLERİ MADEN VE METALÜRJİ PROFESYONELLERİ BİRLİĞİ BİRİNCİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA ÇAĞRI

Değerli Üyelerimiz,

Birliğimizin 1. Olağanüstü Genel Kurulunun 16 Nisan 2019 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması halinde 25 Nisan 2019 tarihi saat 10.00’da MAPEG Konferans Salonunda (Beştepe Mah. Mevlana Bulvarı No:76 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA) yapılmasına Yönetim Kurulu Karar No 2019/15 ile karar verilmiştir.

1.Olağanüstü Genel Kurul gündem maddeleri aşağıda sunulmakta olup Genel Kurulumuza katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.Halit Semih DEMİRCAN

Yönetim Kurulu Başkanı

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

  1. Açılış

  2. Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazman’dan oluşan Divan Heyeti’nin kurulması

  3. Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması

  4. Yönetim Kuruluna gayrimenkul satın alma yetkisinin verilmesi

  5. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi

  6. Dilek ve Temenniler