---

ULUSAL MADEN KAYNAK VE REZERV RAPORLAMA KOMİSYONU (UMREK) ÜYELİK BAŞVURUSU

ULUSAL MADEN KAYNAK VE REZERV RAPORLAMA KOMİSYONU (UMREK)‘nda görev almak üzere, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. Maddesinin hükümleri çerçevesinde komisyonda görev almak isteyen ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan kişilerin 28/08/2020 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen şartları sağlayan ve komisyonda görev almak isteyen kişilerin, başvuru belgeleriyle beraber başvuru dilekçelerini Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü zemin katta bulunan Gelen Evrak birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Komisyonda Görev Almak İsteyen Kişilerin Sağlaması Gereken Şartlar:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin

  1. Türk Vatandaşı olmak,

  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  3. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı olan suçlardan hükümlü bulunmamak, ceza almamak,

  4. Askerlikle ilgisi   bulunmamak   (askerlik  hizmetini   yapmış  veya ertelemiş)

  5. Görevini devamlı   yapmasına   engel    olabilecek   akıl    hastalığı bulunmamak,

  6. Güvenlik soruşturması yapılmış olmak,

gibi (1), (4), (5), (6), (7), (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

 • CRIRSCO (Uluslararası Maden Rezerv Raporlama Standartları Komitesi) standart tanımlarına uyumlu Maden Kaynak ve Maden Rezerv Raporu hazırlama aşamasında görev almış, Sertifikalı Yetkin Kişi (QP-CP) veya yetkin kişi olma yeterliliklerine sahip, maden aramacılığı alanında teknik bilgi ve birikimleri üst seviyede olan kişilerden üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Maden, Jeoloji, Jeofizik, Harita, Metalürji vb. Mühendisi mezunlarından olmak,

 • Mesleğinde en az 10 (on) yıllık deneyim sahibi olmak,

 • Mezun olunan bölüme göre bağlı bulunduğu Meslek Odasında güncel üyelik bulundurmak

Komisyonda Görev Almak İsteyen Kişiler için Başvuru Belgeleri:

 1. Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Maden, Jeoloji, Jeofizik, Harita, Metalürji Mühendisi mezunlarından mesleğinde en az 10 (on) yıllık deneyim sahibi olduğunu gösterir belge (Çalışma belgesi, SGK kayıtları )

 2. CV-ÖZGEÇMİŞ (Kimlik/İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgileri, İş Deneyimi ve Tecrübeleri, Yapılan Proje ve Çalışmalar, UMREK Hakkında Görüşleri içerir paragraf)

 3. Bağlı olunan ilgili Meslek Odasından alınmış güncel kayıt belgesi

 4. Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınabilir)

 5. Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınabilir)

 6. Akıl sağlığı yerinde olduğuna ve akıl hastalığı bulunmadığına dair aile hekimi veya hastaneden alınan sağlık raporu

 

Bilgi için:

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

(Sektör İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı)
(UMREK ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü)
Mevlana Bulvarı No: 76 Beştepe/ANKARA
Telefon: (312) 212 80 00 - Dahili: 5471, 5473