20.11.2020

YERMAM EĞİTİM KOMİSYONU ÜYELERİ BELİRLENDİ

Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği’nin (YERMAM) kuruluşu, ekonomik ve teknik alanlarda iş birliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerden yararlanmak amacına dayanmaktadır. Bu nedenle yer bilimleri, madencilik ve metalürji (cevher hazırlama, cevher zenginleştirme) alanında faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı profesyonelleri bir araya getirmek, üyeleri arasında iş birliğini geliştirmek, UMREK ile iş birliği yapmak ve konusunda uluslararası faaliyetlerde bulunmak üzere 2017 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

YERMAM’in birincil önceliği, sektör uzmanlarının dünyadaki en iyi raporlama uygulamalarıyla uyumlu olan UMREK Kodu ile daha ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarına ve Türk Profesyonellerinin becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktır.

Bilindiği üzere YERMAM, başta üyeleri olmak üzere, yerbilimleri, maden ve metalürji profesyonellerinin, CRIRSCO ve UMREK standartları göz önünde bulundurularak sürekli mesleki gelişimleri ile ilgili eğitim ve diğer gerekli çabaları göstermek üzere yapılandırılmıştır.   

YERMAM’ın eğitimleri, UMREK ve diğer CRIRSCO uyumlu Kodları, maden arama, veri tabanı yönetimi, maden kaynak ve rezerv tahmini, Kalite Güvence/Kalite Kontrol, Etik, Maden Hukuku, Çevre, İSG, Halkla İlişkiler, sektördeki en iyi uygulamalar ve güncel teknik konulardaki gelişmelerin de dahil olduğu madencilik sektörünü ilgilendiren birçok konuyu içerecektir. Rezerv tahmini, üç boyutlu modellemeden başlayarak, üretimin tüm aşamalarını, izabeden önceki cevher hazırlama ve zenginleştirmeyi, ocak kapatmaya kadar ki çevre ve İSG dahil tüm süreçleri değerlendirmeyi gerektirmektedir.           

YERMAM, eğitim misyonunu yerine getirmek üzere; katılacak yeni üyelerle daha da güçlenecek bir Eğitim Komisyonu kurma kararı almış ve Yönetim Kurulunun 17 Kasım 2020 tarihli 36 numaralı toplantısında alınan kararla üyeliklerine;

  • Halim DEMİRKAN (Maden Mühendisi)
  • Nuri CEYHAN (Jeoloji Mühendisi)
  • Ebru DOĞUTEPE (Çevre Mühendisi)
  • Fırat ATALAY (Maden Mühendisi)
  • Beyzade KAYGISIZ (Jeofizik Mühendisi)

seçilmişlerdir. Başarılar dileriz.