22.11.2020

YERMAM PROFESYONEL ÜYELİK BAŞVURUSUNDA DEĞİŞİKLİK

YERMAM Yerbilimleri, Madden ve Metalürji Profesyonlleri Birliği Yönetim Kurulu, 28 Ekim 2020 tarihli 35 numaralı toplantısında alınan kararla; YERMAM profesyonel Üyelik başvurularında yenilik yapılmasına karar vermiştir.

Buna göre, YERMAM Profesyonel üyeliğine başvuran bireysel üyenin, başvuru dilekçesine eklemek üzere bir deneme yazması beklenecektir (Bakınız. http://dynamic.yermam.org.tr/uyelik/profesyonel-uyelik.).

Deneme yazısının; üyenin,

 • Uluslararası raporlama standartları,
 • UMREK Kodu,
 • Etik Kurallar,
 • Sürekli Mesleki Gelişim,
 • Kalite Kontrolu/Kalite Güvencesi (QA/QC)

hakkındaki görüşlerini içerecek en az 1.000 kelimelik bir yazı olması tercih edilmektedir.

Ayrıca Profesyonel Üye adayına referans olacak  kişinin önceden referans mektubu yeterli iken, bundan sonra bu konuda hazırlanmış aşağıdaki verilen formu doldurması gerekecektir (Bakınız. http://dynamic.yermam.org.tr/uyelik/profesyonel-uye-referansi-olmak).

 

YERBİLİMLERİ, MADEN VE METALURJİ PROFESYONELLERİ BİRLİĞİ (YERMAM)

PROFESYONEL ÜYELİK REFERANSI OLMAK

Yermam Profesyonel Üyelik başvurusu için referans olmanız istenmektedir. Bu referans mektubu tam doldurularak, paraflı ve imzalı olarak YERMAM Profesyonel Üyelik Başvuru İnceleme Komisyonu ‘na iletilmelidir.

YERMAM Profesyonel Üyelik başvuruları referansı çok ciddi ve önemli bir sorumluluktur. Başvuru sahibinin Profesyonel Üye ve UMREK Yetkin Kişisi olabilmesine imkan verir. Referans olmakla, başvuru sahibinin ilgili dalda çok yüksek standartlarda yerbilimleri profesyoneli olduğunu ve bunu devam ettirdiğini muhakeme etmiş ve onaylamış olmaktasınız. Bu referans ile başvuru sahibinin ilgili dalda UMREK kodunda yazılacak raporların ilgili bölümünde UMREK Yetkin Kişisi olarak yer alabilmesine olanak tanıyacaksınız. Başvuru sahibinin Yermam Profesyonel Üyesi ve UMREK Yetkin Kişisi olabilmesi için mesleki profesyonelliğini ve sektör içindeki saygınlığını değerlendirmiş olmaktasınız. Eğer başvuru sahibinin UMREK Yetkin Kişisi olmaya hazır olmadığını düşünüyorsanız, referans olmayınız.

Başvuru sahibine referans olabilmeniz için;

 • Başvuru sahibinin profesyonel kariyerinin en az 5 yılını bilmelisiniz.
 • Başvuru sahibinin YERMAM tüzüğünde tanımlanmış profesyonel üye ve UMREK kodunda tanımlanmış UMREK Yetkin Kişisi kabiliyetinde ve saygınlığında olduğuna ikna olmalısınız
 • UMREK Yetkin Kişisi veya UMREK tarafından tanınmış uluslararası diğer tanınmış profesyonel organizasyon Yetkin Kişisi veya YERMAM profesyonel üyesi olmalısınız.

Değerlendirmenizde aşağıdaki konulardan emin olunuz.

 • Başvuru sahibinin ilgili konuda YERMAM Profesyonel Üyesi ve UMREK Yetkin Kişisi olabilmek için mesleki ve etik açıdan hazır olduğundan,
 • Başvuru sahibinin başvuru formu ve diğer tüm ekli dokümanlarını gördüğünüzden ve incelediğinizden,
 • Başvuru sahibinin, Umrek kodunu ve Umrek etik kuralları okuduğundan ve anladığından,
 • Başvuru sahibinin Profesyonel mesleki ve etik kurallar içinde hareket edeceğinden,
 • Başvuru sahibinin kendisini mesleki açıdan ve kişisel olarak meslek dışı konularda devamlı geliştirdiğinden ve bunu sürekli yapacağından,
 • Başvuru sahibinin çalışmalarında, sektörce benimsenmiş en iyi uygulamaları kullanacağından,
 • Başvuru sahibinin belirlenmiş minimum iş güvenliği standartlarının üstünde çalışacağından.

 

YERBİLİMLERİ, MADEN VE METALURJİ PROFESYONELLERİ BİRLİĞİ (YERMAM)

PROFESYONEL ÜYELİK REFERANS FORMU

 

BAŞVURU SAHİBİNİN REFERANSIN
Adı, Soyadı: Adı, Soyadı:
Unvanı: Unvanı:
YERMAM Üyelik Numarası YERMAM Üyelik Numarası

 

Referans olduğunuz başvuru sahibi ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız ve yorumlarınızı yazınız.

 1. Başvuru sahibini kaç yıldır tanıyorsunuz? Tanıdığınızdan itibaren toplamda en az 3 5 yıllık mesleki kariyerini ve gerçekleştirdiği çalışmaları bildiğiniz kadarı ile anlatınız.
 2. Başvuru sahibi ile aranızdaki bağ nedir? Belirtiniz. (İşarkadaşı/Arkadaş/Öğretmen/İşveren/Personel/Müşteri/Diğer)
 3. Başvuru ile ilgili tüm dokümanlarını gördünüz ve incelediniz mi? Yorumlarınızı yazınız. (Başvuru  dokümanlarını görmediyseniz referans olmayınız.).
 4. Başvuru sahibinin hazırladığı profesyonel kariyer bilgi notundaki çalışmaları, Yermam Profesyoneli ve Umrek Yetkin Kişisi olma kabiliyetini destekler mi? Yorumlarınızı yazınız.
 5. Başvuru sahibinin sözlü ve yazılı iletişim becerileri konusunda bilgi veriniz?
 6. Başvuru sahibi profesyonel mesleki ve etik kuralları bilir ve uygular mı? Yorumlarınızı yazınız.
 7. Başvuru sahibi çalışmalarında en iyi endüstri pratiklerini bilir ve uygular mı? Yorumlarınızı yazınız.
 8. Başvuru sahibi çalışmalarında minimum iş güvenliği standartlarını bilir ve bu standartların üstünde çalışır mı? Yorumlarınızı yazınız.
 9. Başvuru sahibi mesleki ve diğer konularda kendini geliştirir mi? Bunu sürekli yapmaya istekli mi? Yorumlarınızı yazınız.
 10. Başvuru sahibinin kendi iş çevresinde mesleki ve etik duruşu hakkında bilginiz var mı ? Yorumlarınızı yazınız.
 11. Bildiğiniz kadarı ile, başvuru sahibinin kariyerinin herhangi bir döneminde  Yermam Profesyonel Üyesi ve ya Umrek Yetkin Kişisi olmakla bağdaşmayacak mesleki ve/ve ya etik herhangi bir davranışı  var mı? Yorumlarınızı yazınız.
 12. Başvuru sahibi ile ilgili iletmek istediğiniz başka düşüncelerinizi yazınız.

 

REFERANSIN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel:

Cep Tel:

E-Posta İş:

E-Posta Kişisel:

Referansın Adresi:

 

 

İmza ______________________________ Tarih ____________________