28 Ekim 2020

YERMAM

28 EKİM 2020 TARİH VE 35 NUMARALI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

Yönetim Kurulumuz, 28 Ekim 2020 tarih ve 35 numaralı toplantısında alınan kararlar aşağıda özetlenmiştir. Üyelerimize ve kamuoyuna duyururuz.

 • İlgili makama sunulacak olan, 2019 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek, onaylanmasına karar verilmiştir.
 • Dr. Abdullah KARAMAN’ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Profesyonel Üyemiz ve UMREK Yetkin Kişisi Jeoloji Mühendisi Leman ÇETİNER gelmişlerdir.
 • Etik Kurul oluşturulmuş ve üyeliklerine Bayram ARTUN, Yonca YILDIRIM ÇÖRTENLİOĞLU ve Sezai AYDIN seçilmişledir.
 • Aramıza 22 Bireysel Üye ve 2 Kurumsal üye katılmıştır. Aynı zamanda 13 üyemizin profesyonel üyeliğe geçişi karara bağlanmış bulunmaktadır.
 • Kuruluş tarihimiz olan 4 Aralık 2020 günü, Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizin katılımı ile Atatürk mozolesine çelenk konacak ve şeref defterine yazılacaktır.
 • Üyelik aidat borcu olanlara, resmi duyuru yapılmasına, buna rağmen ödemeyen üyelerin tüzüğün ilgili maddesinin yerine getirilmesi talebi ile etik kurula sevk edilmesine karar verilmiştir.
 • 10-13 Aralik 2020 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan “Maden Türkiye 2020” Fuarına YERMAM olarak katılım sağlanacaktır.
 • Profesyone Üyelik başvurularında, başvuru sahibine referans olacak kişiler için bir referans formatı oluşturulmuş olup, bundan böyle profesyonel üyelik başvurularında referanslardan bu formatın doldurulması beklenecektir.
 • Profesyonel üye adaylarının, adaylık başvurularından önce, UMREK Kodu eğitimi almalarının tavsiye edilmesine karar verilmiştir.
 • Aday ve öğrenci üyelik başvuruları için oluşturulan başvuru formatı kabul edilerek, internet sitesinde yayınlanmasına karar verilmiştir.
 • Her statüdeki üyemize, süreli ÜYELİK BELGESİ düzenlenmesine, her ocak ayında yenilenmesine karar verilmiştir.
 • Üyelerimizin çektiği fotoğrafların fotoğraf sanatı ve yerbilimler ve/veya maden teknolojileri açısından değerlendirilmesine, verilecek ödüllerin belirlenmesi, masa ve duvar takvimi, “YERMAM Fotoğraf Albümü 2020” hazırlanması için Genel Sekretere görev verilmesine karar verilmiştir.
 • Üyelerimizle kargo iletişimi için alınan teklifler değerlendirilmiş ve Yurtiçi Kargo Şirketi ile çalışılmasına karar verilmiştir.