UMREK Üyeleri Belirlendi

24.09.2020

7 Eylül 2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayınlarak yürürlüğe giren, 6745 Sayıulı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun ek.14 üncü maddesi gereği kurulan UMREK’in ikinci dönem üyeleri, UMREK Yönetmeliği gereği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DÖNMEZ’İN 24 Eylül 2020 tarih ve 29836 Sayılı “Olur”u ile 3 yıllık süre ile atanmış oldular.

YERMAM Yönetim Kurulu Üyelerinde Değişiklik

24.07.2020

2018 yılında yapılan 1. Olağan Genel Kurul’da yapılan seçimlerle göreve gelen, dokuz kişilik Yönetim Kurulu’nda değişiklik olmuştur. YERMAM kurucu Başkanı olan ve bu Yönetim Kurulunda Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın Selami KORKMAZ’ın yeni kamu görevi nedeni ile Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılması üzerine, yerine Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Halim DEMİRKAN gelmiştir. Ayrıca, YERMAM kuruluşunda büyük emekleri olan aynı zamanda Altın Madencileri Dernek Başkanlığ

YERMAM Genel Kurul Toplantısı Düzenlendi

11.07.2018

Kısa adı YERMAM olan “Yerbilimleri Maden ve Metalurji Profesyonelleri Birliği” ilk Genel Kurul Toplantısını, 11 Temmuz 2018 tarihinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda 47 üyenin 36’sının katılımıyla gerçekleştirildi.