Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği, ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerden yararlanmak maksadıyla; yer bilimleri, madencilik ve metalürji alanında faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı profesyonelleri bir araya getirmek, üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek ve Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Komisyonu (UMREK) ile işbirliği yapmak amacı ile kurulmuştur.

Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği, Türkiye madencilik sektöründe faaliyet gösteren kurumları ve profesyonelleri temsil eden ulusal, özel, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir birliktir.

Birlik, madencilik sektöründe sürdürülebilir kalkınmayı ve daha iyi koşullarda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının teşvik edilmesini; araştırmaları-geliştirmeleri ve mevcut en iyi teknolojilerin kullanımını destekleyerek teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Madencilik sektöründe karşılaşılan zorlukların tartışılmasının yanı sıra fikir ve bilgi alışverişi de YERMAM açısından çok önemlidir. Diğer bir temel amaç ise madencilik sektöründe yer alan insan kaynaklarının teknolojik kabiliyetini artırmaktır.

Türkiye’de bu tür bir birlik kurulması yurtdışında geniş yankı uyandıracak ve Türkiye’nin madencilik ve jeolojik sektörüne yabancı yatırımların daha aktif bir şekilde ilgisini çekecek ve Türkiye’nin Uluslararası Raporlama Standartları Komitesi (CRIRSCO) tarafından tanınmasını sağlayacaktır.

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Komisyonu tarafından geliştirilen UMREK Kodunun, CRIRSCO tarafından tam olarak uluslararası standartlara uygun olarak kabul edilmesiyle, bağımsız uzmanların profesyonel bir organizasyonunun oluşturulması ve bu bağlamda Sertifika verilecek “Yetkin Kişiler”in ulusal enstitüsünün ortaya çıkışı önemli bir adım olacak ve Türkiye uzmanlarının küresel jeoloji ve maden topluluklarına entegrasyonu sağlanacaktır.

YERMAM’in birincil önceliği, sektör uzmanlarının UMREK Kodu ile daha ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarına ve Türk Profesyonellerinin becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktır.