Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu
Maden Mühendisi
Prof. Dr. Atiye Tuğrul
Jeoloji Mühendisi
Mümin Aydın
Maden Mühendisi
Dr. Muhammet Emrah Ayaz
Jeoloji Mühendisi
Yinal Yağan
Uluslararası İlişkiler
Bekir Sıdkı Akkoyunlu
Jeoloji Mühendisi
Selami Korkmaz
Avukat
Prof. Dr. Yılmaz Özçelik
Maden Mühendisi
Muhittin Aslan
Maden Mühendisi
Mücella Ersoy
Maden Mühendisi
Murat Erbaş
Maden Mühendisi