18.01.2021

YERMAM

15 ARALIK VE 26 ARALIK 2020 TARİHLİ

YÖNETİM KURULU KARARLARI

Yönetim Kurulumuz, 15 Aralık 2020 ve 26 Aralık 2020 tarihlerinde yaptığı 37 ve 38 numaralı Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar aşağıda özetlenmiştir. Üyelerimize ve kamuoyuna duyururuz.

15 Aralık 2020 Tarihli, 37 Numaralı Toplantı:

 • 4 Aralık 2020’de, çoğunluğun sağlanamadığı takdirde, 11 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul’a gidilmesine karar verilmiştir. Gündemi; iktisadi işletme kurulması, kamu yararına kuruluş statüsü ve Türkiye ön ismi almak için başvurmak, Yönetim Kurulu ve üyelerin görevli olması halinde ödenecek ücret ve harcırah ve ödemelerin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi olacaktır.
 • Hayatını kaybeden üyemiz, Deniz İskender ÖNENÇ'in üyelik kaydının silinmesine,
 • Sunumların yapıldığı internet servisinin kapasitesinin 500'e çıkarılmasına,
 • MJD'nin AB'ye vermiş olduğu "Cinsiyet Eşitliğinde Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı" eğitim projesine YERMAM olarak destek verilmesine karar verilmiştir.

26 Aralık 2020 Tarihli, 38 Numaralı Toplantı:

 • YERMAM’a 1 Kurumsal üye katılmıştır. Aynı zamanda 7 üyemizin profesyonel üyeliğe geçişi karara bağlanmış bulunmaktadır.
 • Eğitim Komisyonuna yeni üyeler katılmasına karar verilmiştir. Bunlar; Abdullah ORMANCI (Jeoloji Mühendisi), Gökhan İLÇE (Maden Mühendisi), Ayşe ERDEM ve Ömer Şansal GÜLCÜOĞLU (Maden Mühendisi)’dur.
 • Üyelerin kendi meslek ve uzmanlıklarına göre katılacakları ve doğal üyesi olacakları; Yerbilimleri, Maden, Cevher Hazırlama, İş sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Sosyal İletişim, Finans Komitelerinin kurulmasına karar verildi.
 • YERMAM bünyesinde; avukat, maden hukuku uzmanı, mali müşavir ve CRIRSCO ve UMREK Mevzuatına hakim bir uzmanın bulunacağı bir "Hukuk Komisyonu" kurulmasına, üyeliklerine Av. Kerem CAMBAZOĞLU (YERMAM Üyesi-Avukat), Sadi CİVELEKOĞLU (YERMAM Profesyonel Üyesi-MAPEG eski Genel Müdür Yardımcısı), Fatoş YILDIZHAN (YERMAM üyesi-ÖKSÜT Madencilik Maden Mevzuatı Sorumlusu), Yusuf ÖZKAN (YERMAM Üyesi-Kurumsal Üye Mostra'nın Temsilcisi), Naci ÜNSAL (YERMAM Serbest Mali Müşaviri) getirilmesine ve CRIRSCO mevzuatına hakim bir üyenin önerilmesine karar verildi.
 • Üyelik giriş ve aylık aidatlarının olduğu gibi kalmasına, 2021 yılı için artış yapılmamasına karar verildi.
 • Üyelik şartlarında olan 5 yıl fiili mesleki tecrübenin 3 yıl fiili meslek tecrübesi olarak düzenlenmesine karar verildi.
 • YERMAM üyeliğinin, giriş aidatının yatırılmasından sonra resmiyet kazanmasına karar verildi.
 • Üyelik başvurularının değerlendirilmesinde, Yönetim Kurulunun her üyesinin görüşünü belirtebileceği şekilde, düzenlenecek tablolarla yapılmasına karar verildi.
 • YERMAM ile işbirliği yapmak üzere öneri getiren sektör Sivil Toplum Kuruluşlarından, "Madenciler dayanışma Derneği" ve "Yetkili Tüzel Kişiler Derneği" ile toplantı yapılarak, karşılıklı işbirliği koşullarının görüşülmesine karar verildi.