KURUMSAL ÜYE

Madencilik alanında veya maden üretimi, cevher işleme gibi endüstri alanlarında faaliyet gösteren veya önemli faaliyetlerinin çoğunu madencilik alanında yürüten tüzel kişilikler, kamu kurum ve kuruluşları Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Üye olarak kabul edilebilir.

YERMAM Kurumsal Üye Başvurusu için gerekenler şunlardır:

 • Kurumsal Üyelik Başvuru Formu,
 • Kuruluşun imza sirküleri,
 • Ticaret Sicili Gazetesi (iştigal alanını gösterir),
 • Firmaya ait broşür ve tanıtıcı dökümanlar (varsa),
 • Firmayı YERMAM’da temsil edecek, kişinin adı ve iletişim bilgileri.

 

Kurumsal üyelik başvurusunda bulunan adayın talebi, ilk Yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Kurumsal Üyeliği onaylanan adaya bildirim yapılır. Kurumsal Üyelik, Kurumsal Üye Giriş Aidatı ve ilk kurumsal üye aylık aidatının ilgili hesaba yatması ile resmiyet kazanmaktadır.

 

YERMAM'ın Kurumsal Üyelerinin Sahip Olacağı Haklar Şunlardır:

 • YERMAM'ın amaçları uğrunda faaliyet göstermesinde katkı koymanın onuru,
 • Kurumsal üyenin istihdam ettiği profesyonelin Yetkin Kişi ünvanını kazanmasının teşvik edilmesi ve YERMAM profesyonel üyeleri tarafından gerekli görülmesi/talep edilmesi halinde mentörlük yapılması,
 • Kurumsal üyenin kendini, yetkinliğini, varsa ürünlerini ve faaliyetlerini, YERMAM'ın diğer üyelerine (üye, profesyonel üye, onursal üye, kurumsal üye) tanıtması imkanı,
 • YERMAM internet sitesinde kurumsal üyenin logosunun ana sayfada yer alması,
 • YERMAM İnternet sitesinde kurumsal üyenin sitesine bağlantı verilmesi,
 • YERMAM eğitim ve toplantı salonunda, Kurumsal Üyelerin logolarının sergilenmesi,
 • YERMAM sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde, kurumsal üyenin faaliyetlerine dair haberlere yer verilmesi,
 • YERMAM eğitimlerinde, eğitim ile ilgili konuda faaliyeti olan kurumsal üyenin bu faaliyetini tanıtması için konuşma hakkı verilmesi,
 • YERMAM’ın amaçları doğrultusunda istenilen kaliteyi sağlaması koşuluyla doğrudan eğitim vermesinin (ücretli, ücretsiz, webinar v.b.) sağlanması,
 • Kurumsal üyenin personeline ücretli eğitimlerde üyelik indiriminin sağlanması,
 • Kurumsal üye temsilcisine Genel Kurulda oy hakkının verilmesi.