MİSYONUMUZ

Yerbilimleri, maden ve metalurji profesyonellerinin etkin bir savunucusu olmak, en iyi uygulamaları teşvik etmek, sürekli mesleki gelişimi ve yüksek etik davranış standartlarını destekleyen faaliyetler ve programlar aracılığıyla üyelerine hizmet etmek ve üyelerini ulusal ve uluslararası ortamlarda temsil etmek, uluslararası standartlarda kabul görecek yetkinlik kazanmaları için çalışmaktır.

 

VİZYONUMUZ

Yerbilimleri, maden ve metalurji profesyonellerinin kariyer gelişimi, mesleki başarıları, sektördeki uluslararası en iyi uygulamaları takip edebilmeleri, etik değerleri, çevreye, sosyal dokuya uyumu ve iş sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede tutmaları, sürdürülebilir, sorumlu madencilik konularını ön planda tutmaları için liderlik, destek, fırsatlar sağlamak, ve uluslararası tanınmış profesyonel kuruluşlar arasında yer alma hedefi doğrultusunda çalışmaktır.

Madencilik faaliyetlerinin uluslararası kabul görmüş standartlarda yapılması ve doğal kaynakların doğru ve verimli bir şekilde üretilerek ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlamaktır. Ülkemizdeki madencilik arama ve üretim faaliyetlerinin etik değerlere bağlı kalarak, en iyi iş sağlığı ve güvenliği koşullarında ve çevre ile uyumlu yapılmasının sağlanmasıdır.