1. YERMAM’ın kuruluş statüsü nedir?

YERMAM, 2017 yılında, kurucularının müracaatı üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile, uluslararası faaliyette bulunmak üzere yerbilimleri, maden ve metalürji profesyonellerinden oluşan bağımsız bir meslek örgütü olarak kurulmuştur. Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından tanınmiş bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK)’dur.

  1. YERMAM Birlik mdir? Dernek midir? Aradaki fark nedir?

YERMAM bir Birlikdir. Birlikler de Dernekler mevzuatına tabii olarak faaliyet göstermektedirler. Birliklerin kuruluşu 3335 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanuna tabiidir. YERMAM bir birlik olarak uluslararası faaliyette bulunmak üzere 4.12.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

  1. YERMAM’ın isminde bulunan metalürji kelimesi hangi anlamda kullanılmaktadır?

Metalürji kelimesi ingilizcedeki ‘’Extractive Metallurgy’’ ve özellikle içerisinde yer alan ‘’mineral processing’’ yani cevher hazırlama ve cevher zenginleştirmeyi kapsayan bir kelime olması nedeni ile kurucularımız tarafından kullanılmıştır.  Cehver Hazırlama Mühendisleri, Maden Mühendisleri ve bu konuda uzmanlaşmış Metalürji Mühendisleri özellikle ileri aşama projelerde, ön-fizibilite ve fizibilite aşamalarında ve ilgili tesislerde önemli rol üstlenirler.

  1. YERMAM Kuruluş Tarihi nedir?

YERMAM’ın kuruluş tarihi 4 Aralık 2017’dir.

  1. UMREK tarafından tanınmış olmak ne ifade etmektedir?

Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO) standardına göre belirlenmiş bir ilkedir. UMREK, Yetkin Kişilik ünvanı vereceği profesyoneli, çalışma konusunda uzmanlaşmış ve etik kurallara tabi profesyonel üyeleri olan bir meslek örgütünün üyeleri arasından belirlemektedir. UMREK için bu tanınmış meslek örgütü YERMAM’dır.

  1. YERMAM Genel Kurulu kaç yılda bir toplanır?

YERMAM Genel Kurulu tüzüğü gereği her 3 yılda 1 olmak üzere mayıs aylarında toplanır. Ancak tüzükteki Olağanüstü Genel Kurul Toplanması ile ilgili hükümler saklıdır.

  1. YERMAM Genel Kurulu ne zaman yapılacaktır?

YERMAM 2. Olağan Genel Kurulu 2020 yılının mayıs ayında yapılacaktır.

  1. YERMAM Yönetim Kurulu kaç kişiden ve kimlerden oluşur?

YERMAM Yönetim Kurulu 9 kişiden oluşur. Yönetim Kurulunda en az 1 maden, 1 jeoloji ve 1 jeofizik mühendisi üyenin bulunması tüzüğü gereğidir. YERMAM üye, profesyonel üye ve kurumsal üye temsilcisi Yönetim Kurulu üyeliği için aday olabilir.