Sadi Civelekoğlu
Maden Mühendisi
Üye
Mehmet Oğuz Güner
Maden Mühendisi
Üye
Yonca Yıldırım Çörtenlioğlu
Jeoloji Mühendisi
Üye