YERMAM ÜYELİĞİ

Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği’nin (YERMAM) kuruluşu, ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerden yararlanmak amacına dayanmaktadır. Bu nedenle yer bilimleri, madencilik ve metalürji (cevher hazırlama, cevher zenginleştirme) alanında faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı profesyonelleri bir araya getirmek, üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek, UMREK ile işbirliği yapmak ve konusunda uluslararası faaliyetlerde bulunmak üzere 2017 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Komisyonu (UMREK) tarafından geliştirilen UMREK Kodu, CRIRSCO tarafından uluslararası standartlara uygun olarak kabul edilmiştir. Bu kodları kullanarak çalışacak ve rapor hazırlayacak olan UMREK Sertifikası sahibi Yetkin Kişiler (YK/CP/QP), bağımsız, etik kuralları olan, üyeleri üzerinde denetleme mekanizması kurulmuş profesyonel bir organizasyonun üyeleri arasından belirlenecektir. Bu profesyonel organizasyon YERMAM ile sağlanmış olmaktadır. YERMAM profesyonel üyeleri arasından belirlenecek ve UMREK tarafından onaylanacak yetkinliğe sahip olan “Yetkin Kişiler”in (YK) imzası olan; maden arama, maden kaynak ve rezerv tahminleri, bunların dayanak teşkil ettiği kapsam, ön fizibilite ve fizibilite gibi teknik çalışmalar, finans kurumları, yatırımcılar ve sermaye piyasaları tarafından kabul görecektir. Böylelikle Türkiye profesyonellerinin küresel yerbilimleri ve madencililik camiasına entegrasyonu sağlanacaktır. 

YERMAM’in birincil önceliği, sektör uzmanlarının dünyadaki en iyi raporlama uygulamalarıyla uyumlu olan UMREK Kodu ile daha ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarına ve Türk Profesyonellerinin becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktır. Ulusal, özel, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir Sivil Toplum Kuruluşu olan YERMAM’ın üyeprofesyonel üyeonursal üye, kurumsal üye, fahri üye olarak da öğrenci ve aday üyelik statüleri bulunmaktadır. 

YERMAM, başta üyeleri olmak üzere, yerbilimleri, maden ve metalurji profesyonellerinin, CRIRSCO ve UMREK standartları göz önünde bulundurularak sürekli mesleki gelişimleri ile ilgili eğitim ve diğer gerekli çabaları göstermek üzere yapılandırılmıştır.

Eğitimlerimiz, UMREK ve diğer CRIRSCO uyumlu Kodları, maden arama, veri tabanı yönetimi, maden kaynak ve rezerv tahmini, Kalite Güvence/Kalite Kontrol, Etik, Maden Hukuku, Çevre, İSG, Halkla İlişkiler, sektördeki en iyi uygulamalar ve güncel teknik konulardaki gelişmelerin de dahil olduğu madencilik sektörünü ilgilendiren birçok konuyu içerecektir. Rezerv tahmini, üç boyutlu modellemeden başlayarak, üretimin tüm aşamalarını, izabeden önceki cevher hazırlama ve zenginleştirmeyi, ocak kapatmaya kadar ki tüm süreçleri değerlendirmeyi gerektirmektedir.

YERMAM’a üyelik için doğrudan madencilik yapmak gerekmemektedir. Madencilik dendiğinde, arama, üretim ve cevher zenginleştirme gelmekte ise de; bunların dışında yerbilimleri, madencilik ve metalürji (cevher hazırlama, cevher zenginleştirme) alanında faaliyet gösteren çevre, iş sağlığı ve güvenliği, finans, makine, elektrik, inşaat, hukuk, mevzuat, halkla ilişkiler, eğitim ve öğretim, turizm, sağlık ve benzeri madenciliğe dokunan her tür faaliyet içinde olan kişiler YERMAM’a üye olabilirler. YERMAM’a üyelik için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu yoktur. Üyelik, YERMAM Üyelik Yönergesinin Genel Hükümleri içeren 1.2. maddesinde şu şekilde yer almaktadır.

Dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin, YERMAM Üyelik Yönergesinde belirlenen üyelik kriterlerini taşıyan, birlik tüzüğüne ve etik kurallar dahil birlik tarafından çıkartılacak kurallara uymayı yazılı taahhüt eden, yerbilimleri, madencilik ve metalürji (cevher zenginleştirme) alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile çalışanları YERMAM’a üye olabilir.”

YERMAM Üyelik Koşulları:

 • Dil, din, ırk, cinsiyet v.b. ayrımı gözetmeksizin, birlik tüzüğüne ve etik kurallar dahil birlik tarafından çıkartılacak kurallara uymayı yazılı olarak taahhüt etmek,
 • Kurumsal ve onursal üyeler hariç, en az lisans seviyesinde eğitimli olmak (T.C. vatandaşları için YÖK denkliği)
 • Mesleğinde en az 3 yıllık tecrübeye sahip olmak,
 • Faaliyetlerini madencilik ağırlıklı olarak yürütmekte olmak.
 • Mesleki gelişime açık olmak,
 • YERMAM Etik kurallarına uymaya hazır olmak.

Not: Üyelik aidatını düzenli ödemek, YERMAM’a duyulan aidiyetin göstergesidir. Onursal ve fahri (aday ve öğrenci) üyeler, aidat ödemekten muaftır.

YERMAM’da beş üyelik türü bulunmaktadır. Bunlar:

 1. Üye
 2. Profesyonel Üye
 3. Kurumsal Üye
 4. Onursal Üye
 5. Fahri üye olarak Aday ve Öğrenci üye

ÜYE

Her bireysel YERMAM üyesi, potansiyel bir UMREK Yetkin Kişisi adayıdır. Bunun dışında sadece üye kalarak mesleki gelişimi ile ilgili etkinliklere katılmak isteyenler de YERMAM üyesi olabilmektedir. En az lisans seviyesinde eğitimli, mesleğinde en az 3 yıllık tecrübeye sahip, faaliyetleri madencilik ağırlıklı olan, YERMAM kurallarına uymayı kabul eden her birey, YERMAM üyeliği için başvurabilmektedir. Başvuruda gerekli belgeler ilgili yönergede bulunmaktadır. YERMAM üyeliği için T.C. vatandaşı olma kuralı yoktur.

YERMAM Üyeliğine Başvurmak İçin Gereken Belgeler:

 • Üyelik Başvuru Formu
 • Nufus Cüzdanı (T.C.uyruklular) veya Pasaport Fotokopisi (T.C.uyruklu olmayanlar)
 • Lisans Diploması Fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf (2 adet)
 • Özgeçmiş,
 • Mesleki gelişimi ile ilgili belge ve dokümanlar,
 • 2 adet YERMAM üyelerine ait Referans Mektubu.
 • KVKK (Kişisel Verileri Koruma kanunu) Açık Rıza Beyanını İmzalamak (YERMAM KVKK Yönergesi, Bilgilendirme Metni ve Başvuru Formunu okuyup)

Üyelik başvuruları en geç bir ay içinde Yönetim Kurulunda görüşülerek, karara bağlanmakta ve üye adayına üyelik durumu bildirilmektedir. Üyeliği kabul edilen, üye adaylarının, giriş aidatı ve üyeliğe kabul edildiği aydan başlayan aidatını, ilgili hesaba yatırması ile üyeliği resmiyet kazanmaktadır.

YERMAM üyeliğinin madencilik profesyoneline kazandıracakları şunlar olacaktır:

 • Profesyonel üye ve takiben UMREK Yetkin Kişisi olma imkanı,
 • Uluslararası düzeyde bir meslek örgütü üyesi olarak, madencilik sektöründeki Yetkin Kişilerin oluşturduğu bir topluluğun bir ferdi olmak,
 • YERMAM’ın eğitimlerinden faydalanarak, Mesleki Gelişiminde önemli aşamalar kaydetmek,
 • Mesleki ağ kurma potansiyeli ile yetkinliğine uygun iş bulmakta avantajlı olmak,
 • YERMAM Profesyonel üyelerinin mentorlüğünden faydalanmak,
 • Kurumsal üyeler ve Madencilik sektörününün en önemli kuruluşlarında görev yapan üyeler ile temasta olmak,
 • YERMAM Genel Kurulunda Oy Kullanma Hakkı.