18.01.2021

YERMAM HUKUK KOMİSYONU KURULDU

Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği’nin (YERMAM) kuruluşu, ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerden yararlanmak amacına dayanmaktadır. Bu nedenle yer bilimleri, madencilik ve metalürji (cevher hazırlama, cevher zenginleştirme) alanında faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı profesyonelleri bir araya getirmek, üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek, UMREK ile işbirliği yapmak ve konusunda uluslararası faaliyetlerde bulunmak üzere 2017 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

YERMAM faaliyetlerinin etik ve yasal zeminde yürütülmesi en önemli esasıdır. YERMAM faaliyetlerinin yasal ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacı ile YERMAM Yönetim Kurulu’nun 26 Aralık 2020 tarihli, 38 numaralı toplantısında, avukat, maden hukuku uzmanı, MAPEG mevzuatına hakim mühendis, mali müşavir ve CRIRSCO ve UMREK Mevzuatına hakim uzmanın bulunacağı “YERMAM Hukuk Komisyonu” kurulmasına karar verilmiştir.

Hukuk Komisyonu Kurulma Nedenleri:

 • YERMAM'ın Birlik kimliği ile hukuki olarak yükümlü olduğu mevzuat (tutulması zorunlu defterler, genel kurul toplantı tarihi, faaliyet raporları ve diğer beyannamelerin verilmesi, üyelik kabulü, v.b.),
 • YERMAM'ın karşılaştığı yasal konular, (KVKK, yanlış gelen bir icra takibi v.b.),
 • YERMAM'ın tüzüğünden kaynaklanan işlemler (aidat ödemeyen üyenin üyeliğinin mevzuata uygun olarak silinmesi, vefat eden üyenin aidat borçlarının silinmesi işlemleri v.b.),
 • Etik kurul, komite ve komisyonların tüzük, yönetmelik ve yönergelerinin hazırlanmasında danışmanlık,
 • Maden hukuku ve ilgili diğer mevzuat (incelenmesi, değerlendirilmesi, görüş oluşturulması, teklif hazırlanması, hazırlanan yasa taslaklarına, görüş hazırlanması, uygulama ile ilgili mütalaa verilmesi v.b.)
 • Madencilik profesyonellerinin özlük hakları ile ilgili hususlar
 • YERMAM'ın hukuki olarak, UMREK ve CRIRSCO nezdindeki durumu.

Komisyona üye olarak;

 1. Sadi CİVELEKOĞLU (YERMAM Profesyonel Üyesi-MAPEG eski Genel Müdür Yardımcısı),
 2. Halim DEMİRKAN (YERMAM Genel Sekreteri)
 3. Kerem CAMBAZOĞLU (YERMAM Üyesi-Avukat),
 4. Fatoş YILDIZHAN (YERMAM Üyesi-ÖKSÜT Madencilik Maden Mevzuatı Sorumlusu),
 5. Yusuf ÖZKAN (YERMAM Üyesi-Kurumsal Üye Mostra LTD. Şti Temsilcisi),
 6. Naci ÜNSAL (YERMAM Serbest Mali Müşaviri)
 7. CRIRSCO mevzuatına hakim bir üye (aday belirlenecektir)

seçilmişlerdir.