04.12.2020

38 Sıra Sayılı ve 2/3116 E. Numaralı Elektrik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nca TBMM Genel Kurulu’na gönderilmiştir. Kanun teklifi 25.11.2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kanunlaşarak 7257 sayılı Elektrik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun adını almıştır.

Maden Kanununda yapılan değişiklikler hakkında, profesyonel üyemiz, Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU ve Stajyer Avukat İsmail TOPALOĞLU'nun birlikte kaleme aldıkları bilgilendirme yazısı ekte verilmiştir.

7257 Sayılı Kanun ile Maden Kanun’unda Yapılan Değişiklikler