08.12.2020

MASİS, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS)” projesi kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, proje için 7 Aralık 2020 tarihinde sözleşme imzaladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinden sorumlu Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı sıfatıyla yürüttüğü ve faydalanıcısı olduğu “IPA II altında İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (IESP SOP) Uygulaması Kapsamında “Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım” projesi olarak gerçekleştirilecek olan “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS)” Hibe Programında desteklenecek projeler belli oldu.

Maden Sanayii ve İşverenler Sendikası (MASİS) tarafından hazırlanan ve MAPEG, TKİ, KÖMÜRDER ve Çek Madenciler Derneği (CDT) tarafından desteklenen “Yeraltı Kömür Madenlerinde Kendiliğinden Yanabilirlik Etüdü ile İSG Uygulamalarının İzlenebilirliğinin Artırılması" projesi, finaanse edilmeye uygun bulundu.

Proje ile; Türkiye’deki yeraltı kömür ocaklarından alınan numunelerin, kendiliğinden yanma testlerine tabii tutularak, sonuçlarının, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının İzlenebilirliği için kullanılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, Farkındalık Çalıştayı, Bilgi Paylaşım Semineri, Kömür Madenlerinde Çalışanlar için İSG Eğitimi, Rehber Kitapçık Yayınlama, Erken uyarı sistemlerinin kurulmasına yönelik çalışmalar, Mevzuat değişikliği teklifinin oluşturulması ve iyi örneklerin görülmesi için yurt dışı Teknik Çalışma Ziyareti (Çek Cumhuriyeti Ostrava Yerltı Kömür ocakları) gerçekleştirilecektir. Proje Koordinatörlüğü’nü MASİS’de bir dönem görev yapmış olan Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği (YERMAM) Genel Sekreteri Maden Yüksek Mühendisi Halim DEMİRKAN yapacak olup, 18 ay sürecektir.